การเป็นส่วนหนึ่งคือหัวใจของเรา

การเป็นส่วนหนึ่งจะขาดความหลากหลายและความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันไปไม่ได้ หากเราต้องการสร้างโลกที่ผู้คนรู้สึกเป็นส่วนหนึ่งได้ในทุกที่ เราจะต้องลงมืออย่างจริงจังเพื่อสร้างสถานที่ทำงานที่ทุกคนจะรู้สึกอบอุ่นและเปิดกว้างกับทุกความคิดเห็น

เพศของพนักงานที่ Airbnb ทั่วโลก

เพศของพนักงานที่ Airbnb ทั่วโลก

2018

2017


เพศของพนักงานที่ Airbnb ในสหรัฐฯ

เพศของพนักงานที่ Airbnb ในสหรัฐฯ

2018

2017


เชื้อชาติและชาติพันธุ์ที่ Airbnb ในสหรัฐฯ

เชื้อชาติและชาติพันธุ์ที่ Airbnb ในสหรัฐฯ

ผู้นำคือ ผู้ที่อยู่ในระดับ 11 ขึ้นไป มีผู้ใต้บังคับบัญชาโดยตรงอย่างน้อย 1 คนที่ไม่ใช่ลูกจ้างชั่วคราว ผู้ทำสัญญาจ้าง หรือนักศึกษาฝึกงาน** ฝ่ายเทคนิคหมายถึง ทีมวิศวกรรม ทีมผลิตภัณฑ์ ทีมออกแบบ ทีมวิทยาศาสตร์ข้อมูล (การวิเคราะห์) และเทคโนโลยีสารสนเทศ ไม่รวมผู้ช่วยผู้บริหารและฝ่ายประสานงานทีม** ฝ่ายวิศวกรรมคือทุกคนในหน่วยงานวิศวกรรม ไม่รวมผู้ช่วยผู้บริหารและฝ่ายประสานงานทีม**

Able@

Able@ คือกลุ่มพนักงานที่มีความหลากหลายด้านความสามารถและความต้องการพิเศษ มีทั้งบุคคลที่มีลักษณะทางกายภาพเหมือนคนปกติ ไปจนถึงผู้มีลักษณะความพิการชัดเจน Able@ ก่อตั้งขึ้นมาเพื่อยกระดับและเสริมสร้างพลังให้กับสมาชิก พร้อมทั้งร่วมมือร่วมแรงในการสร้างความตระหนักรู้และเอื้ออำนวยความสะดวกให้เหมาะกับความต้องการพิเศษของเรา

AirPride@

AirPride@ ประชุมพบปะกันเป็นประจำ โดยมีพันธกิจในการทำให้ Airbnb เป็นสถานที่ทำงานที่เหมาะกับกลุ่มบุคคลที่มีความหลากหลายทางเพศ (LGBT) เราจัดกิจกรรมทางสังคม ร่วมงานอาสาสมัครช่วยเหลือกลุ่ม LGBT และยกระดับความรู้ผ่านกิจกรรมต่างๆ อย่าง Pride และคณะกรรมการศึกษาภายใน

Asians@

Asians@ คือกลุ่มผู้คนและวัฒนธรรมบนหมู่เกาะเอเชียแปซิฟิกที่ร่วมให้ความสนับสนุนเกื้อกูล เราพยายามอย่างยิ่งที่จะให้สมาชิกทุกคนรู้สึกเป็นส่วนหนึ่งกับ Airbnb ทั้งภายในบริษัทและชุมชนของเจ้าของที่พักและผู้เข้าพักทั่วโลก

Black@

Black@ พยายามอย่างยิ่งที่จะทำให้สมาชิกทุกคนรู้สึกมีความสุขที่ได้เป็นส่วนหนึ่งกับ Airbnb เราจัดสถานที่ประชุมที่ปลอดภัยให้พนักงานและพันธมิตรสีผิวได้พูดคุยเกี่ยวกับความหลากหลายทางเชื้อชาติและชาติพันธุ์ด้านการสรรหา ดูแลรักษา และความพยายามของชุมชนที่ Airbnb

Foreignairs@

Foreignairs @ ฉลองภูมิหลังที่หลากหลายของพนักงาน Airbnb เรายินดีต้อนรับผู้อพยพและคนในชุมชนของพนักงานของเราเพื่อร่วมกันและแบ่งปันประสบการณ์ทรัพยากรและมุมมองระดับโลกอย่างแท้จริงของการเป็นของที่ใดก็ได้

Juntos@

Juntos podemos! Juntos@ เห็นคุณค่าความเหมือนและความแตกต่างแห่งวัฒนธรรมของเรา โดยเราพยายามอย่างยิ่งยวดที่จะให้ความรู้ ยกระดับ และสนับสนุนชุมชน Latinx ผ่านงานอาสาสมัครและช่องทางต่างๆ แก่ผู้ด้อยโอกาส รวมทั้งกิจกรรมงานรื่นเริงและการบรรยาย

Natives@

Natives@ ก่อตั้งขึ้นมาเพื่อเปิดโอกาสให้ชนเผ่าพื้นเมืองทุกกลุ่ม ทั้งชนพื้นเมืองชาวอเมริกัน สมาชิกของกลุ่มปฐมชาติ ชาวเอสกิโม และชาวอะบอริจินมีสิทธิ์มีเสียงในชุมชน Airbnb เรารักษาวัฒนธรรมของเราให้มีชีวิตด้วยการส่งเสริมความตระหนักรู้และการเฉลิมฉลองร่วมกัน พร้อมเพาะบ่มความภาคภูมิใจให้กับทุกคนที่ร่วมเป็นเจ้าของมรดกทางวัฒนธรรมนี้

Nerdettes@

Nerdettes@ เป็นกลุ่มด้านวิศวกรรม วิทยาศาสตร์ข้อมูล และ ITX สำหรับผู้หญิง! เราเป็นเจ้าภาพการประชุมปกติเพื่อแบ่งปันประสบการณ์ของเราและสนับสนุนซึ่งกันและกันในการขจัดอุปสรรคเพื่อให้ทุกคนเจริญเติบโต เข้าร่วมกับเราที่อาหารกลางวันรายเดือนของเราและแนะนำตัวเองให้ชุมชน!

Parents@

Parents@ คือกลุ่มสนับสนุนพนักงานที่มีบุตร ทุ่มเทสร้างวัฒนธรรมที่เอื้อต่อผู้ปกครองและสมาชิกในครอบครัว เราแบ่งปันทรัพยากรต่างๆ เกี่ยวกับการดูแลเด็ก การศึกษา การเลี้ยงดูบุตร การเดินทางกับบุตร การกลับมาทำงานหลังลาคลอด และอีกมากมาย

Tribe@

Tribe @ เริ่มเป็นกลุ่มสำหรับทุกคนที่สนใจชีวิตและวัฒนธรรมของชาวยิวที่ Airbnb และได้ขยายขอบเขตเพื่อเป็นช่องทางให้ทุกคนได้แบ่งปันวัฒนธรรมทางศาสนาและชาติพันธุ์กับชุมชนพนักงานของ Airbnb เราพบกันเพื่อแบ่งปันทรัพยากรและประสบการณ์และเพื่อเฉลิมฉลองเหตุการณ์สำคัญและความสำเร็จ!

Veterans@

Veterans@ ยกย่องการเสียสละรับใช้ชาติของทหารผ่านศึกแห่งเหล่าทัพ เราให้การสนับสนุนช่วยเหลือทหารผ่านศึกที่มีปัญหาทั้งระดับชุมชนภายในและทั่วโลก ซึ่งรวมถึงการสรรหาทหารผ่านศึกเข้าทำงานที่ Airbnb และช่วยเหลือสมาชิกครอบครัว ชาวกองทัพและทหารผ่านศึกที่บาดเจ็บ/พิการ

Women@

กลุ่ม Women@ Airfinity เป็นสถานที่พึ่งพิงของผู้หญิงทุกคนที่ Airbnb รวมทั้งผู้ให้ความช่วยเหลือ เราอุทิศตนเพื่อสร้างชุมชนที่เปิดกว้างในการพูดคุยเกี่ยวกับปัญหาท้าทายผู้หญิงที่ทำงานในสายเทคนิคต้องเผชิญ และเปิดโอกาสในการให้คำปรึกษาและส่งเสริมความเป็นผู้นำที่ Airbnb