ชุมชนทั่วโลกที่หลากหลายทำให้ Airbnb เกิดขึ้นได้

การสร้างแพลตฟอร์มทำให้คนรู้สึกเป็นส่วนหนึ่งสำหรับเจ้าของที่พักและผู้เข้าพักทุกคนคือเป้าหมายสูงสุดของเรา และเราพยายามปรับปรุงแพลตฟอร์มนี้เสมอ 
ความเข้าใจในอคติและการเป็นส่วนหนึ่ง

วิธีหนึ่งที่เราต่อสู้กับการเลือกปฏิบัติคือการฝึกอบรมอคติโดยไม่รู้ตัว เพื่อช่วยให้สมาชิกของเราเข้าใจการเลือกปฏิบัติและอคติที่เป็นต้นเหตุ เราได้สร้าง ชุดเครื่องมือนี้ เพื่อสำรวจอคติและปัจจัยอื่นๆ ที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจของผู้คน แม้ปราศจากความรู้ความเข้าใจของพวกเขา

มาช่วยกันคนละไม้คนละมือ

พลเมือง Airbnb สนับสนุนความก้าวหน้าโดยการทำงานร่วมกันกับชุมชนทั่วโลกของเรา นี่คือที่ให้เราแชร์เครื่องมือเพื่อการเรียนรู้และการสนับสนุนความคิดจากนักคิดชั้นนำ ข่าวสารบนสถานะของการแชร์บ้านรวมถึงวิธีการทำงาน

การช่วยให้เจ้าของที่พักสร้างการเป็นส่วนหนึ่งของชุมชน

การทำความเข้าใจร่วมกันเป็นสิ่งจำเป็นต่อการสร้างประสบการณ์ Airbnb ที่ให้การต้อนรับและสร้างความรู้สึกเป็นส่วนหนึ่งของชุมชนมากขึ้น ศูนย์ความช่วยเหลือของเรา มีคำตอบให้กับคำถามที่เกิดขึ้นจริงมากมายเกี่ยวกับนโยบายการไม่เลือกปฏิบัติของเรา

เราอยากฟังความคิดเห็นของคุณ

เราได้แรงบันดาลใจจากความมีชีวิตชีวาของศูนย์ชุมชน ซึ่งเจ้าของที่พักต่างร่วมกันแบ่งปันเรื่องราวและแนวคิดต่างๆ ให้แก่กันและกัน สิ่งนี้ไม่เพียงสร้างความสุขแก่เรา แต่ยังผลักดันให้เราสร้างแพลตฟอร์มที่ดียิ่งขึ้นไปอีก แบ่งปันประสบการณ์ดีๆ เกี่ยวกับความผูกพันระหว่างเพื่อนมนุษย์และจุดประกายให้เกิดการพูดคุยร่วมกัน แบ่งปันประสบการณ์ของคุณเกี่ยวกับความผูกพันระหว่างมนุษย์และจุดประกายการสนทนา