หากมีคำถาม
หาคำตอบจากเจ้าของที่พัก
เข้าร่วมการประชุมออนไลน์ครั้งต่อไป แล้วเรียนรู้จากเจ้าของที่พักมากประสบการณ์ที่จะมาไขข้อสงสัยให้คุณ
วิธีที่เราสนับสนุนเจ้าของที่พัก
โปรแกรมคุ้มครองเจ้าของที่พัก
Airbnb มีการรับประกันความเสียหายต่อทรัพย์สินและการประกันภัยความรับผิดสูงสุด 1 ล้านดอลลาร์สหรัฐสำหรับการจองส่วนใหญ่ เพื่อคุ้มครองเจ้าของที่พักเมื่อเกิดเหตุไม่คาดฝันขึ้น
คำแนะนำด้านความปลอดภัยในสถานการณ์ COVID-19
เพื่อช่วยปกป้องสุขอนามัยของชุมชน เราจึงร่วมมือกับผู้เชี่ยวชาญและกำหนดแนวปฏิบัติด้านความปลอดภัยสำหรับทุกคน รวมถึงกระบวนการทำความสะอาดสำหรับเจ้าของที่พักด้วย
ผู้เข้าพักมาตรฐานสูง
เพื่อให้เจ้าของที่พักอุ่นใจ เราจึงให้ผู้เข้าพักยืนยันตัวตนและให้คุณตรวจสอบรีวิวของผู้เข้าพักก่อนการจอง นโยบายมาตรฐานผู้เข้าพักฉบับใหม่ของเรายกระดับความคาดหวังต่อพฤติกรรมผู้เข้าพัก
เข้าสู่เส้นทางให้เช่าที่พัก
มาเตรียมประกาศที่พักกัน
ค้นหาข้อมูลเพิ่มเติมและพูดคุยกับเจ้าของที่พักมือเก๋า
เราจะแชร์ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการให้เช่าที่พัก และให้สิทธิในการเข้าร่วมประชุมออนไลน์เพื่อพูดคุยกับเจ้าของที่พักมือเก๋าที่จะมาตอบคำถามคุณ
การเลือก "ลงทะเบียน" เป็นการยอมรับว่า Airbnb จะจัดการข้อมูลส่วนตัวของข้าพเจ้าตามนโยบายความเป็นส่วนตัวของ Airbnb