การคุ้มครองเจ้าของที่พัก

ประกันคุ้มครองเจ้าของที่พัก

ในกรณีที่มีผู้ได้รับบาดเจ็บหรือทรัพย์สินเสียหายระหว่างการเข้าพักที่มีประกันภัย คุณอาจได้รับความคุ้มครองจากการประกันภัยความรับผิดหลักสูงสุด 1 ล้านดอลลาร์สหรัฐ

ในกรณีที่มีผู้ได้รับบาดเจ็บหรือทรัพย์สินเสียหายระหว่างการเข้าพักที่มีประกันภัย คุณอาจได้รับความคุ้มครองจากการประกันภัยความรับผิดหลักสูงสุด 1 ล้านดอลลาร์สหรัฐ

ใช้ได้กับเจ้าของที่พักทั่วโลก*
คุ้มครองเจ้าของที่พักตั้งแต่เช็คอินจนถึงเช็คเอาท์
การคุ้มครองที่เหนือกว่าใครในธุรกิจการเดินทาง

*ไม่มีผลบังคับใช้กับเจ้าของที่พักที่ให้เช่าที่พักผ่าน Airbnb Travel, LLC เจ้าของที่พักในจีนแผ่นดินใหญ่ เจ้าของที่พักในญี่ปุ่น หรือผู้จัดเอ็กซ์พีเรียนซ์

คุ้มครองอะไรบ้าง?

ประกันคุ้มครองเจ้าของที่พักอาจครอบคลุม:

  • ความรับผิดชอบตามกฎหมายต่อการบาดเจ็บทางร่างกายของผู้เข้าพักหรือผู้อื่น
  • ความรับผิดชอบตามกฎหมายต่อความเสียหายในทรัพย์สินของผู้เข้าพักหรือผู้อื่น
  • ความรับผิดชอบตามกฎหมายต่อความเสียหายในพื้นที่ส่วนกลาง เช่น ล็อบบี้อาคารและทรัพย์สินของเพื่อนบ้าน ที่กระทำโดยผู้เข้าพักหรือผู้อื่น

ประกันคุ้มครองเจ้าของที่พักจะไม่ครอบคลุม:

  • ความเสียหายหรือการบาดเจ็บที่เกิดจากการกระทำโดยเจตนา (ไม่ใช่อุบัติเหตุ)
  • การสูญเสียรายได้
  • ความเสียหายต่อที่พักหรือทรัพย์สินของคุณ (ซึ่งอาจได้รับความคุ้มครองโดยการรับประกันสำหรับเจ้าของที่พัก Airbnb*)

*การรับประกันสำหรับเจ้าของที่พัก Airbnb ไม่เกี่ยวข้องกับประกันคุ้มครองเจ้าของที่พักหรือ Airbnb UK Services Limited

เรามุ่งมั่นในการเสริมสร้างชุมชนที่ปลอดภัยและเชื่อถือได้ทั่วโลก

เรามุ่งมั่นในการเสริมสร้างชุมชนที่ปลอดภัยและเชื่อถือได้ทั่วโลก

เพราะเคยเป็นผู้เข้าพักมาก่อน จึงคลายความกังวลไปมาก ฉันรู้ว่าที่พักมีประกัน... และรู้ว่าผู้เข้าพักจะเคารพกฎของที่พัก”
เพราะเคยเป็นผู้เข้าพักมาก่อน จึงคลายความกังวลไปมาก ฉันรู้ว่าที่พักมีประกัน... และรู้ว่าผู้เข้าพักจะเคารพกฎของที่พัก”

อัสเลน เจ้าของที่พักในลอนดอน

อัสเลน เจ้าของที่พักในลอนดอน

เพราะเคยเป็นผู้เข้าพักมาก่อน จึงคลายความกังวลไปมาก ฉันรู้ว่าที่พักมีประกัน... และรู้ว่าผู้เข้าพักจะเคารพกฎของที่พัก”
เพราะเคยเป็นผู้เข้าพักมาก่อน จึงคลายความกังวลไปมาก ฉันรู้ว่าที่พักมีประกัน... และรู้ว่าผู้เข้าพักจะเคารพกฎของที่พัก”

อัสเลน เจ้าของที่พักในลอนดอน

อัสเลน เจ้าของที่พักในลอนดอน

ขั้นตอนการเรียกร้องค่าสินไหมทดแทน

1. กรอกแบบฟอร์มเสร็จ

Airbnb จะให้ข้อมูลเกี่ยวกับขั้นตอนการเรียกร้องค่าสินไหมทดแทน เมื่อเจ้าของที่พัก ผู้เข้าพัก หรือบุคคลที่ 3 ติดต่อทีมสนับสนุนชุมชน

2. ผู้รับประกันภัยจะแต่งตั้งผู้เจรจาตกลงค่าสินไหมทดแทนเพื่อตรวจสอบการเรียกร้องค่าสินไหมทดแทน

หลังจากกรอกแบบฟอร์มแล้ว ผู้เจรจาตกลงค่าสินไหมทดแทนในนามของบริษัทประกันภัยจะติดต่อมาเพื่อหารือเกี่ยวกับการเรียกร้องค่าสินไหมทดแทน และรวบรวมข้อมูล

3. ตรวจสอบการเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนแล้ว

ผู้เจรจาตกลงค่าสินไหมทดแทนที่เป็นบุคคลที่ 3 จะชำระค่าเสียหายตามเงื่อนไขของกรมธรรม์ประกันคุ้มครองเจ้าของที่พัก และกฎหมายข้อบังคับที่มีผลบังคับใช้ในเขตอำนาจศาล

ประกันคุ้มครองเจ้าของที่พักอยู่ภายใต้ข้อกำหนด เงื่อนไข และข้อยกเว้นบางประการ 
หากต้องการดูข้อมูลเพิ่มเติม โปรดดาวน์โหลดสรุปรายละเอียดโปรแกรม

เรามีคำตอบให้คุณ

ต้องทำอะไรบ้างเพื่อให้ได้รับความคุ้มครองภายใต้ประกันคุ้มครองเจ้าของที่พัก?

ไม่ การยินยอมลงประกาศที่พักใน Airbnb หรือการลงประกาศที่พักใน Airbnb ต่อ จะถือว่าเจ้าของที่พัก* ยอมรับความคุ้มครองภายใต้ประกันคุ้มครองเจ้าของที่พัก หากเกิดเหตุการณ์ใดๆ ขึ้นระหว่างที่ให้เช่าที่พักใน Airbnb โปรดทราบว่าประกันคุ้มครองเจ้าของที่พักอยู่ภายใต้ข้อกำหนด เงื่อนไข และข้อยกเว้นของกรมธรรม์

เจ้าของที่พักที่ไม่ต้องการรับความคุ้มครองภายใต้ประกันคุ้มครองเจ้าของที่พักจะต้องปฏิบัติตามขั้นตอนต่อไปนี้:

  • ส่งอีเมลถึงเรา จากอีเมลที่ผูกกับบัญชีเจ้าของที่พัก
  • ระบุชื่อนามสกุลและเบอร์โทรที่ผูกกับบัญชีเจ้าของที่พัก
  • ระบุชื่อที่พักให้ชัดเจน

โปรดทราบว่าเราจะไม่ตรวจสอบเรื่องอื่นนอกเหนือคำขอปฏิเสธความคุ้มครองในอีเมลที่คุณส่งมา

*ไม่มีผลบังคับใช้กับเจ้าของที่พักที่ให้เช่าที่พักผ่าน Airbnb Travel, LLC เจ้าของที่พักในจีนแผ่นดินใหญ่ เจ้าของที่พักในญี่ปุ่น และผู้จัดเอ็กซ์พีเรียนซ์

พร้อมให้เช่าที่พักแล้วหรือยัง?

พร้อมให้เช่าที่พักแล้วหรือยัง?

ดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการคุ้มครองเจ้าของที่พัก