การคุ้มครองเจ้าของที่พัก

ประกันคุ้มครองผู้จัดเอ็กซ์พีเรียนซ์

ในกรณีที่มีผู้ได้รับบาดเจ็บหรือทรัพย์สินเสียหายระหว่างการจัดเอ็กซ์พีเรียนซ์ซึ่งมีโอกาสเกิดขึ้นได้ยาก ผู้จัดอาจได้รับความคุ้มครองจากการประกันภัยความรับผิดสูงสุด 1 ล้านดอลลาร์สหรัฐ

ในกรณีที่มีผู้ได้รับบาดเจ็บหรือทรัพย์สินเสียหายระหว่างการจัดเอ็กซ์พีเรียนซ์ซึ่งมีโอกาสเกิดขึ้นได้ยาก ผู้จัดอาจได้รับความคุ้มครองจากการประกันภัยความรับผิดสูงสุด 1 ล้านดอลลาร์สหรัฐ

พร้อมให้การคุ้มครองผู้จัดเอ็กซ์พีเรียนซ์ส่วนใหญ่
คุ้มครองผู้จัดเอ็กซ์พีเรียนซ์ตั้งแต่ต้นจนจบ
คุ้มค่ากว่าใครในธุรกิจการเดินทาง

คุ้มครองอะไรบ้าง?

ประกันคุ้มครองผู้จัดเอ็กซ์พีเรียนซ์อาจครอบคลุม:

  • ความรับผิดชอบตามกฎหมายสำหรับการบาดเจ็บทางร่างกายของผู้เข้าพักหรือผู้อื่น
  • ความรับผิดชอบตามกฎหมายสำหรับความเสียหายต่อทรัพย์สินของผู้เข้าพักหรือผู้อื่น

ประกันคุ้มครองผู้จัดเอ็กซ์พีเรียนซ์จะไม่ครอบคลุม:

  • การบาดเจ็บทางร่างกายหรือความเสียหายต่อทรัพย์สินอันเนื่องมาจากเหตุการณ์ที่เกิดโดยเจตนา (ไม่ใช่อุบัติเหตุ)
  • ความเสียหายต่อทรัพย์สินส่วนบุคคลของผู้จัด สิ่งของสูญหายหรือถูกขโมย
  • เอ็กซ์พีเรียนซ์ที่เกี่ยวข้องกับอากาศยานและอุปกรณ์เคลื่อนที่

ให้เช่าที่พักได้อย่างมั่นใจ

เวลาเตรียมการสำหรับเอ็กซ์พีเรียนซ์

ซึ่งอาจให้ความคุ้มครองระหว่างการจัด รวมถึงขณะจัดเตรียมสถานที่ทั้งก่อนเริ่มและหลังการจัดสิ้นสุดลง โดยเป็นไปตามข้อกำหนดและเงื่อนไขของกรมธรรม์

ความคุ้มครองสำหรับผู้ร่วมจัดเอ็กซ์พีเรียนซ์

ผู้ร่วมจัดที่ให้บริการที่เกี่ยวข้องกับเอ็กซ์พีเรียนซ์อาจได้รับความคุ้มครองภายใต้ประกันคุ้มครองผู้จัดเอ็กซ์พีเรียนซ์ด้วย

บริการสนับสนุน 24 ชั่วโมงทุกวัน

หากมีบางอย่างเกิดขึ้นกับคุณหรือผู้เข้าร่วม ทีมสนับสนุนชุมชนทั่วโลกของเราก็พร้อมให้ความช่วยเหลือ หากมีข้อสงสัยเกี่ยวกับประกันคุ้มครองผู้จัดเอ็กซ์พีเรียนซ์ โปรดติดต่อเรา แล้วเราจะนำคุณไปยังผู้ให้บริการที่เกี่ยวข้อง

เรามุ่งมั่นในการเสริมสร้างชุมชนที่ปลอดภัยและเชื่อถือได้ทั่วโลก

เรามุ่งมั่นในการเสริมสร้างชุมชนที่ปลอดภัยและเชื่อถือได้ทั่วโลก

เคล็ดลับ: ใช้ประโยชน์จากแหล่งข้อมูลความปลอดภัย

Airbnb ร่วมกับสภากาชาดอเมริกันและสหพันธ์สภากาชาดสภาเสี้ยววงเดือนแดงระหว่างประเทศจัดหาแหล่งข้อมูลความปลอดภัยซึ่งเผยแพร่ใน 191 ประเทศ ดูวิธีวางแผนในกรณีเกิดเหตุฉุกเฉิน เตรียมชุดปฐมพยาบาล ตรวจตราความปลอดภัยในห้องครัว และอื่นๆ

เคล็ดลับ: ใช้ประโยชน์จากแหล่งข้อมูลความปลอดภัย

Airbnb ร่วมกับสภากาชาดอเมริกันและสหพันธ์สภากาชาดสภาเสี้ยววงเดือนแดงระหว่างประเทศจัดหาแหล่งข้อมูลความปลอดภัยซึ่งเผยแพร่ใน 191 ประเทศ ดูวิธีวางแผนในกรณีเกิดเหตุฉุกเฉิน เตรียมชุดปฐมพยาบาล ตรวจตราความปลอดภัยในห้องครัว และอื่นๆ

ขั้นตอนการเคลม

1. กรอกแบบฟอร์มให้เรียบร้อย

เมื่อผู้จัดเอ็กซ์พีเรียนซ์ ผู้เข้าร่วม หรือบุคคลที่ 3 ติดต่อทีมสนับสนุนชุมชน Airbnb จะให้ข้อมูลเกี่ยวกับขั้นตอนการเคลม

2. ผู้รับประกันภัยจะแต่งตั้งผู้เจรจาตกลงค่าสินไหมทดแทนเพื่อตรวจสอบการเคลม

หลังจากกรอกแบบฟอร์มเรียบร้อย ผู้เจรจาตกลงค่าสินไหมทดแทนในนามของบริษัทประกันภัยจะติดต่อเพื่อหารือเกี่ยวกับการเคลมและรวบรวมข้อมูล

3. ตรวจสอบการเคลม

ผู้เจรจาตกลงค่าสินไหมทดแทนที่เป็นบุคคลที่ 3 จะชำระค่าเสียหายตามเงื่อนไขกรมธรรม์ของประกันคุ้มครองผู้จัดเอ็กซ์พีเรียนซ์ และกฎหมายข้อบังคับที่มีผลบังคับใช้ในเขตอำนาจศาล

ประกันคุ้มครองผู้จัดเอ็กซ์พีเรียนซ์อยู่ภายใต้ข้อกำหนด เงื่อนไข และข้อยกเว้นบางประการหากต้องการดูข้อมูลเพิ่มเติม โปรดดาวน์โหลดสรุปรายละเอียดโปรแกรมการคุ้มครอง

ประกันคุ้มครองผู้จัดเอ็กซ์พีเรียนซ์อยู่ภายใต้ข้อกำหนด เงื่อนไข และข้อยกเว้นบางประการหากต้องการดูข้อมูลเพิ่มเติม โปรดดาวน์โหลดสรุปรายละเอียดโปรแกรมการคุ้มครอง

เรามีคำตอบให้คุณแล้ว

ฉันต้องทำอะไรบ้างเพื่อให้ได้รับความคุ้มครองภายใต้ประกันคุ้มครองผู้จัดเอ็กซ์พีเรียนซ์?

ไม่ คุณจะได้รับความคุ้มครองโดยอัตโนมัติถ้าเอ็กซ์พีเรียนซ์ที่จัดเป็นไปตามเงื่อนไขการคุ้มครองของประกันภัย

เมื่อคุณเป็นผู้จัดเอ็กซ์พีเรียนซ์และยอมรับเงื่อนไขการให้บริการจะเป็นการยอมรับความคุ้มครองภายใต้ประกันคุ้มครองผู้จัดเอ็กซ์พีเรียนซ์สำหรับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นระหว่างการจัดเอ็กซ์พีเรียนซ์ Airbnb โดยเป็นไปตามเงื่อนไขกรมธรรม์

หากต้องการยกเลิกความคุ้มครอง คุณจะต้องทำตามขั้นตอนทั้งหมดต่อไปนี้:

  • ส่งอีเมลหาเรา ด้วยอีเมลที่ผูกกับบัญชีผู้จัดเอ็กซ์พีเรียนซ์
  • ระบุชื่อนามสกุลและเบอร์โทรที่ผูกกับบัญชีผู้จัดเอ็กซ์พีเรียนซ์
  • ระบุชื่อเอ็กซ์พีเรียนซ์ที่ชัดเจน

โปรดทราบว่าเราจะไม่ตรวจสอบเรื่องอื่นนอกเหนือคำขอปฏิเสธความคุ้มครองในอีเมลที่คุณส่งมา

ฉันต้องทำอย่างไรหากได้รับบาดเจ็บระหว่างจัดเอ็กซ์พีเรียนซ์?

ความปลอดภัยของคุณสำคัญที่สุด หากคุณได้รับบาดเจ็บหรือต้องได้รับการรักษาพยาบาลขณะเข้าร่วมเอ็กซ์พีเรียนซ์ ควรหาที่ปลอดภัยและติดต่อหน่วยบริการฉุกเฉินในพื้นที่ทันที

เมื่อคุณปลอดภัยและสถานการณ์คลี่คลายแล้วโปรดแจ้งเหตุให้เราทราบโดยไปที่แท็บ "โพรไฟล์" ในแอพ Airbnb แล้วแตะ "ความช่วยเหลือและการสนับสนุน" แล้วเลือก "ติดต่อ Airbnb" ใต้ "การเดินทางของคุณ" ดูข้อมูลเพิ่มเติม

หากมีผู้ได้รับบาดเจ็บขณะจัดเอ็กซ์พีเรียนซ์ ฉันต้องทำอย่างไรในฐานะผู้จัด?

ความปลอดภัยของชุมชนเป็นเรื่องสำคัญสำหรับเรา หากมีผู้ได้รับบาดเจ็บหรือต้องการความช่วยเหลือทางการแพทย์ระหว่างเข้าร่วมเอ็กซ์พีเรียนซ์ คุณควรพาทุกคนไปยังที่ปลอดภัยและติดต่อบริการฉุกเฉินในท้องที่ทันที

เมื่อทุกคนอยู่ในที่ปลอดภัยและแก้ไขปัญหาเร่งด่วนเรียบร้อยแล้ว โปรดรายงานเหตุการณ์และแจ้งให้เราทราบหากต้องการความช่วยเหลืออีก ดูข้อมูลเพิ่มเติม

ประกันคุ้มครองผู้จัดเอ็กซ์พีเรียนซ์ดีอย่างไร?

ประกันคุ้มครองผู้จัดเอ็กซ์พีเรียนซ์ให้ความคุ้มครองตามกรมธรรม์ที่ออกโดยผู้รับประกันภัยบางแห่งของ Zurich Insurance PLC ซึ่งเป็นบริษัทประกันภัยที่มีชื่อเสียงระดับโลก

ในกรมธรรม์ จะมีชื่อ Airbnb ระบุไว้ควบคู่กับชื่อผู้จัดเอ็กซ์พีเรียนซ์ และไม่จำเป็นต้องจ่ายค่าเบี้ยประกันหรือค่าเสียหายส่วนแรกเพื่อรับผลประโยชน์จากการคุ้มครองภายใต้โปรแกรมนี้

เมื่อมีผู้เรียกร้องค่าเสียหายจากผู้จัดเอ็กซ์พีเรียนซ์ ผู้เจรจาตกลงค่าสินไหมทดแทนซึ่งเป็นบุคคลที่ 3 จะเข้ามาจัดการและแก้ไขข้อเรียกร้องตามนโยบายที่ตกลงไว้กับ Airbnb

ประกันคุ้มครองเจ้าของที่พักคืออะไร?

โปรแกรมประกันคุ้มครองเจ้าของที่พักจะให้ความคุ้มครองความรับผิดหลักมูลค่าสูงสุด 1 ล้านดอลลาร์สหรัฐต่อเหตุการณ์ ในกรณีที่มีการเรียกร้องค่าเสียหายจากบุคคลที่ 3 สำหรับการบาดเจ็บทางร่างกายหรือความเสียหายต่อทรัพย์สินที่เกี่ยวข้องกับการเข้าพักในที่พัก Airbnb

ความคุ้มครองนี้มีวงเงินจำกัดสูงสุด 1 ล้านดอลลาร์สหรัฐต่อที่พัก โดยอาจมีเงื่อนไข ข้อจำกัด และข้อยกเว้นบางประการ ดูข้อมูลเพิ่มเติม

ประกันคุ้มครองผู้จัดเอ็กซ์พีเรียนซ์แตกต่างจากการรับประกันสำหรับเจ้าของที่พักและประกันคุ้มครองเจ้าของที่พัก Airbnb อย่างไร?

การรับประกันสำหรับเจ้าของที่พักและประกันคุ้มครองเจ้าของที่พักของ Airbnb ออกแบบมาเพื่อคุ้มครองเจ้าของที่พัก ประกันคุ้มครองผู้จัดเอ็กซ์พีเรียนซ์ออกแบบมาเพื่อคุ้มครองผู้จัดเอ็กซ์พีเรียนซ์

การรับประกันสำหรับเจ้าของที่พัก Airbnb ออกแบบมาเพื่อคุ้มครองความเสียหายต่อทรัพย์สินหรือที่พักอันเกิดจากผู้เข้าพัก ซึ่งเป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นได้ยาก ดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่การรับประกันสำหรับเจ้าของที่พัก

ประกันคุ้มครองเจ้าของที่พักออกแบบมาเพื่อคุ้มครองเจ้าของที่พักจากการเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนของบุคคลที่ 3 ต่อการบาดเจ็บทางร่างกายหรือความเสียหายต่อทรัพย์สินระหว่างการเข้าพัก ดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ประกันคุ้มครองเจ้าของที่พัก

ประกันคุ้มครองผู้จัดเอ็กซ์พีเรียนซ์ออกแบบมาเพื่อคุ้มครองผู้จัดเอ็กซ์พีเรียนซ์จากการเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนของบุคคลที่ 3 ต่อการบาดเจ็บทางร่างกายหรือความเสียหายต่อทรัพย์สินระหว่างการจัดเอ็กซ์พีเรียนซ์ ดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ศูนย์ช่วยเหลือ

พร้อมที่จะสร้างเอ็กซ์พีเรียนซ์แล้วใช่ไหม?

พร้อมที่จะสร้างเอ็กซ์พีเรียนซ์แล้วใช่ไหม?