การคุ้มครองเจ้าของที่พัก

ประกันคุ้มครองผู้จัดเอ็กซ์พีเรียนซ์

ในกรณีที่มีผู้ได้รับบาดเจ็บหรือทรัพย์สินเสียหายระหว่างการจัดเอ็กซ์พีเรียนซ์ซึ่งมีโอกาสเกิดขึ้นได้ยาก ผู้จัดอาจได้รับความคุ้มครองจากการประกันภัยความรับผิดสูงสุด 1 ล้านดอลลาร์สหรัฐ

ในกรณีที่มีผู้ได้รับบาดเจ็บหรือทรัพย์สินเสียหายระหว่างการจัดเอ็กซ์พีเรียนซ์ซึ่งมีโอกาสเกิดขึ้นได้ยาก ผู้จัดอาจได้รับความคุ้มครองจากการประกันภัยความรับผิดสูงสุด 1 ล้านดอลลาร์สหรัฐ

พร้อมให้การคุ้มครองผู้จัดเอ็กซ์พีเรียนซ์ส่วนใหญ่
คุ้มครองผู้จัดเอ็กซ์พีเรียนซ์ตั้งแต่ต้นจนจบ
คุ้มค่ากว่าใครในธุรกิจการเดินทาง

โปรแกรมนี้มีผลกับผู้จัดเอ็กซ์พีเรียนซ์ ยกเว้นในจีนแผ่นดินใหญ่และญี่ปุ่น และไม่มีผลบังคับใช้กับเจ้าของที่พัก

คุ้มครองอะไรบ้าง?

ประกันคุ้มครองผู้จัดเอ็กซ์พีเรียนซ์อาจครอบคลุม:

  • ความรับผิดชอบตามกฎหมายสำหรับการบาดเจ็บทางร่างกายของผู้เข้าพักหรือผู้อื่น
  • ความรับผิดชอบตามกฎหมายสำหรับความเสียหายต่อทรัพย์สินของผู้เข้าพักหรือผู้อื่น

ประกันคุ้มครองผู้จัดเอ็กซ์พีเรียนซ์จะไม่ครอบคลุม:

  • การบาดเจ็บทางร่างกายหรือความเสียหายต่อทรัพย์สินอันเนื่องมาจากการกระทำโดยเจตนา (ไม่ใช่อุบัติเหตุ)
  • ทรัพย์สินส่วนตัวของผู้จัดเสียหาย สูญหาย หรือถูกขโมย
  • เอ็กซ์พีเรียนซ์ที่มีการเดินทางโดยเครื่องบินหรือกิจกรรมเอ็กซ์ตรีมบางประเภท (เช่น การกระโดดบันจี้จัมพ์และการขึ้นเฮลิคอปเตอร์ไปเล่นสกี)

ให้เช่าที่พักได้อย่างมั่นใจ

เวลาเตรียมการสำหรับเอ็กซ์พีเรียนซ์

ประกันคุ้มครองผู้จัดเอ็กซ์พีเรียนซ์อาจให้ความคุ้มครองผู้จัดระหว่างการจัด รวมถึงขณะจัดเตรียมสถานที่ทั้งก่อนและหลังการจัดเอ็กซ์พีเรียนซ์ โดยเป็นไปตามข้อกำหนด เงื่อนไข และข้อยกเว้นของกรมธรรม์

ความคุ้มครองสำหรับผู้ร่วมจัดเอ็กซ์พีเรียนซ์

ผู้ร่วมจัดเอ็กซ์พีเรียนซ์ที่ให้บริการเกี่ยวข้องกับเอ็กซ์พีเรียนซ์อาจได้รับความคุ้มครองภายใต้ประกันคุ้มครองผู้จัดเอ็กซ์พีเรียนซ์ด้วย โดยเป็นไปตามข้อกำหนด เงื่อนไข และข้อยกเว้นของกรมธรรม์

เรามุ่งมั่นในการเสริมสร้างชุมชนที่ปลอดภัยและเชื่อถือได้ทั่วโลก

เรามุ่งมั่นในการเสริมสร้างชุมชนที่ปลอดภัยและเชื่อถือได้ทั่วโลก

ขั้นตอนการเคลม

1. กรอกแบบฟอร์มให้เรียบร้อย

ผู้จัดเอ็กซ์พีเรียนซ์ ผู้เข้าร่วม หรือบุคคลที่ 3 กรอกและส่งแบบฟอร์มเคลมประกัน

2. ผู้รับประกันภัยจะแต่งตั้งผู้เจรจาตกลงค่าสินไหมทดแทนเพื่อตรวจสอบการเคลม

หลังจากกรอกแบบฟอร์มเรียบร้อย ผู้เจรจาตกลงค่าสินไหมทดแทนในนามของบริษัทประกันภัยจะติดต่อเพื่อหารือเกี่ยวกับการเคลมและรวบรวมข้อมูล

3. ผู้เจรจาตกลงค่าสินไหมทดแทนที่ได้รับมอบหมายจะเป็นผู้ตรวจสอบเคลม

ผู้เจรจาตกลงค่าสินไหมทดแทนที่เป็นบุคคลที่ 3 จะชำระค่าเสียหายตามเงื่อนไขของกรมธรรม์ประกันคุ้มครองผู้จัดเอ็กซ์พีเรียนซ์ และกฎหมายข้อบังคับที่มีผลบังคับใช้ในเขตอำนาจศาล

ประกันคุ้มครองผู้จัดเอ็กซ์พีเรียนซ์อยู่ภายใต้ข้อกำหนด เงื่อนไข และข้อยกเว้นบางประการ 
หากต้องการดูข้อมูลเพิ่มเติม โปรดดาวน์โหลดสรุปรายละเอียดโปรแกรม

เรามีคำตอบให้คุณแล้ว

ต้องทำอะไรบ้างเพื่อให้ได้รับความคุ้มครองภายใต้ประกันคุ้มครองผู้จัดเอ็กซ์พีเรียนซ์?

ไม่ เมื่อเป็นผู้จัดเอ็กซ์พีเรียนซ์และยอมรับเงื่อนไขการให้บริการของ Airbnb คุณจะได้รับความคุ้มครองภายใต้ประกันคุ้มครองผู้จัดเอ็กซ์พีเรียนซ์ หากเกิดเหตุการณ์ใดๆ ขึ้นระหว่างที่จัด Airbnb เอ็กซ์พีเรียนซ์ โปรดทราบว่าประกันคุ้มครองผู้จัดเอ็กซ์พีเรียนซ์อยู่ภายใต้ข้อกำหนด เงื่อนไข และข้อยกเว้นของกรมธรรม์

หากไม่ต้องการรับความคุ้มครองภายใต้ประกันคุ้มครองผู้จัดเอ็กซ์พีเรียนซ์ จะต้องปฏิบัติตามขั้นตอนต่อไปนี้:

  • ส่งอีเมลถึงเรา จากอีเมลที่ผูกกับบัญชีผู้จัดเอ็กซ์พีเรียนซ์
  • ระบุชื่อนามสกุลและเบอร์โทรที่ผูกกับบัญชีผู้จัดเอ็กซ์พีเรียนซ์
  • ระบุชื่อเอ็กซ์พีเรียนซ์ให้ชัดเจน

โปรดทราบว่าเราจะไม่ตรวจสอบเรื่องอื่นนอกเหนือคำขอปฏิเสธความคุ้มครองในอีเมลที่คุณส่งมา

ประกันคุ้มครองผู้จัดเอ็กซ์พีเรียนซ์ให้ความคุ้มครองเอ็กซ์พีเรียนซ์ออนไลน์หรือไม่?

ผู้จัดเอ็กซ์พีเรียนซ์ออนไลน์อาจได้รับความคุ้มครองจากประกันคุ้มครองผู้จัดเอ็กซ์พีเรียนซ์ในกรณีที่ผู้เข้าร่วมได้รับบาดเจ็บหรือทรัพย์สินได้รับความเสียหายระหว่างเซสชั่นวิดีโอเชิงโต้ตอบและผู้จัดต้องรับผิดชอบตามกฎหมาย ซึ่งมีโอกาสเกิดขึ้นน้อยมาก ประกันคุ้มครองผู้จัดเอ็กซ์พีเรียนซ์จะไม่คุ้มครองความเสี่ยงทางออนไลน์อย่างการหมิ่นประมาท การขโมยข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ หรือการละเมิดสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญา

ดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการจัดเอ็กซ์พีเรียนซ์ได้ที่ศูนย์ช่วยเหลือ

พร้อมที่จะสร้างเอ็กซ์พีเรียนซ์แล้วใช่ไหม?

พร้อมที่จะสร้างเอ็กซ์พีเรียนซ์แล้วใช่ไหม?