ที่พักเพื่อผู้ปฏิบัติงานแนวหน้ารับมือ COVID-19

ที่พักเพื่อผู้ปฏิบัติงานแนวหน้าคืออะไร?

Airbnb.org เป็นสื่อกลางให้เจ้าของที่พักเปิดบ้านต้อนรับผู้ปฏิบัติงานแนวหน้ารับมือ COVID-19 ที่ต้องย้ายมาอยู่ใกล้ๆ สถานที่ปฏิบัติงาน หรืออยู่ห่างจากครอบครัวเพื่อความปลอดภัย

ที่พักเพื่อผู้ปฏิบัติงานแนวหน้าคืออะไร?

Airbnb.org เป็นสื่อกลางให้เจ้าของที่พักเปิดบ้านต้อนรับผู้ปฏิบัติงานแนวหน้ารับมือ COVID-19 ที่ต้องย้ายมาอยู่ใกล้ๆ สถานที่ปฏิบัติงาน หรืออยู่ห่างจากครอบครัวเพื่อความปลอดภัย

ใครใช้ที่พักเหล่านี้ได้บ้าง?

ที่พักในโปรแกรมนี้มีไว้เอื้อเฟื้อผู้ปฏิบัติงานที่ต้องการที่พักพิง และเกี่ยวข้องกับองค์กรไม่แสวงหาผลกำไรที่เป็นพาร์ทเนอร์ของ Airbnb.org

ใครใช้ที่พักเหล่านี้ได้บ้าง?

ที่พักในโปรแกรมนี้มีไว้เอื้อเฟื้อผู้ปฏิบัติงานที่ต้องการที่พักพิง และเกี่ยวข้องกับองค์กรไม่แสวงหาผลกำไรที่เป็นพาร์ทเนอร์ของ Airbnb.org

วิธีส่งต่อน้ำใจ

สนใจเอื้อเฟื้อที่พักแก่ผู้ปฏิบัติงานแนวหน้ารับมือ COVID-19 ไหม? คุณจะต้องเป็นเจ้าของที่พัก Airbnb อยู่แล้ว และเอื้อเฟื้อที่พักทั้งหลังได้

วิธีส่งต่อน้ำใจ

สนใจเอื้อเฟื้อที่พักแก่ผู้ปฏิบัติงานแนวหน้ารับมือ COVID-19 ไหม? คุณจะต้องเป็นเจ้าของที่พัก Airbnb อยู่แล้ว และเอื้อเฟื้อที่พักทั้งหลังได้

เรามีคำตอบให้คุณแล้ว

ดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับโปรแกรมนี้และวิธีเอื้อเฟื้อที่พักเพื่อผู้ปฏิบัติงานแนวหน้ารับมือ COVID-19

ที่พักเพื่อผู้ปฏิบัติงานแนวหน้าและ Airbnb.org

โปรแกรมที่พักเพื่อผู้ปฏิบัติงานแนวหน้าเป็นส่วนหนึ่งของ Airbnb.org องค์กรไม่แสวงหาผลกำไรตามมาตรา 501 (c)(3) ซึ่งจะช่วยเปิดสายธารน้ำใจเอื้อเฟื้อที่พักและทรัพยากรในยามวิกฤต