สร้างรายได้จากที่พักของคุณโดยไม่ต้องทำงานอยู่คนเดียว
ต่อไปนี้คุณสามารถจ้างคนในท้องที่ให้ช่วยดูแลที่พัก Airbnb ได้แล้ว ช่องทางเพิ่มรายได้สบายๆ
เจ้าของที่พักสามารถช่วยได้ทุกอย่าง
เจ้าของที่พักของคุณสามารถดูแลระบบโลจิสติกส์เมื่อใดก็ตามที่คุณไม่อยู่ในเมืองหรือยุ่งเกินที่จะดูแลด้วยตัวเอง
เจ้าของที่พักท้องถิ่น ความรู้ท้องถิ่น
เจ้าของที่พักสามารถให้คำแนะนำเกี่ยวกับบริเวณใกล้เคียงของพวกเขาโดยเฉพาะแก่ผู้เข้าพักเพื่อให้ผู้เข้าพักได้ซื้อของในร้านขายของท้องถิ่นเดียวกับที่เจ้าของที่พักชื่นชอบ
คุ้นเคยกับ Airbnb
เราจะทำงานกับเจ้าของที่พักที่รู้ว่าจะประสบความสำเร็จได้อย่างไรบน Airbnb และเข้าใจว่าผู้เข้าพักมองหาอะไรอยู่เมื่อพวกเขาเดินทาง
ใกล้เคียงสำหรับปัญหาเร่งด่วน
การมีเจ้าของที่พักท้องถิ่นหมายความว่าเขาสามารถช่วยผู้เข้าพักของคุณได้เร็วที่สุดเมื่อผู้เข้าพักต้องการความช่วยเหลือมากที่สุด
บริการที่พิสูจน์แล้ว
เจ้าของที่พักท้องถิ่นแต่ละคนมีวิธีให้เช่าที่พักเฉพาะของตัวเอง พวกเขาบันดาลใจผ่านความทุ่มเท ประสบการณ์และความคิดสร้างสรรค์ของพวกเขา

ดูว่าคุณสามารถมีรายได้เท่าไร

ค่าธรรมเนียมเจ้าของที่พักมักอยู่ระหว่าง 10%-20% ของรายได้จากการจอง ดูว่าคุณสามารถมีรายได้เท่าไรเมื่อมีคนช่วยจัดการที่พัก

Testimonial
Shou
Shou
การช่วยให้เช่าที่พักทำให้ที่พักเราว่างมากขึ้น ซึ่งช่วยเพิ่มจำนวนการจองในแต่ละเดือน
Shou

ที่พักของคุณ บริการของพวกเขา

Airbnb มีรากฐานจากความไว้ใจ

การรับประกันสำหรับเจ้าของที่พัก 1,000,000 ดอลลาร์
การรับประกันสำหรับเจ้าของที่พักคุ้มครองบ้านและสิ่งของของคุณจากความเสียหายจากอุบัติเหตุ เจ้าของที่พักทุกคนที่ลงประกาศที่พักใน Airbnb มีสิทธิได้รับการคุ้มครองนี้โดยไม่มีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม คุณไม่ต้องทำอะไรเพื่อสมัครรับการคุ้มครองนี้
การรับประกันคุ้มครองเจ้าของที่พัก
การรับประกันคุ้มครองเจ้าของที่พักออกแบบมาเพื่อปกป้องคุณจากความรับผิดในกรณีที่ผู้เข้าพักได้รับบาดเจ็บหรือทำให้ทรัพย์สินเสียหาย การรับประกันนี้เป็นส่วนหนึ่งของบัญชี Airbnb ของคุณโดยอัตโนมัติ
รีวิวจากเพื่อน
ทั้งผู้เข้าพักและเจ้าของที่พักมีรูปโพรไฟล์ เมื่อเช็คเอาท์แล้ว ทั้ง 2 ฝ่ายก็จะเขียนรีวิวได้ ฟีเจอร์รีวิวนี้จะช่วยให้ผู้เข้าพักปฏิบัติต่อเจ้าของที่พักและบ้านของเจ้าของที่พักด้วยความเกรงใจ
Airbnb มีรากฐานจากความไว้ใจ
การรับประกันสำหรับเจ้าของที่พัก 1,000,000 ดอลลาร์ ·  การรับประกันคุ้มครองเจ้าของที่พัก ·  รีวิวจากเพื่อน
ต้องการมีรายได้จากการให้เช่าที่พักสำหรับบริเวณใกล้เคียงของคุณใช่ไหม